Pàgines

Efemèride astronàutica1. A quina efemèride creus que es refereixen aquestes imatges?
2. Com s’anomenaven el coet i la nau?
3. Per què es recorda encara ara?
4. Com es deien els tres protagonistes?
5. Quin estat del món va aconseguir aquella gesta?
6. Quants anys fa que va passar?

Una pista: això va succeir el juliol de 1969.