Pàgines

Transport escolar

Estudia bé el problema i respon totes dues preguntes: