Pàgines

Les cadenes alimentàries


Estudia bé la imatge i veuràs que és un exemple de cadena alimentària. De les cadenes alimentàries també se'n pot dir cadenes tròfiques. Fixa't quin sentit tenen les fletxes: apunten l'ésser que menja. Per exemple, l'àliga menja la serp i per això la fletxa apunta l'àliga.

Quan entenguis perfectament l'esquema, fes aquesta activitat interactiva: